ค้นหาหมายเลขสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
กรุณาใส่ชื่อ นามสกุล
การสมัครสมาชิกฯใหม่

1.ศิษย์เก่าที่ไม่เคยสมัครสมาชิกสมาคมฯ มาก่อน สามารถ downlaod ใบสมัครได้ที่ pdf

2. ชำระค่าสมาชิกจำนวนเงิน 100 บาท โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 056-2-53709-8 ธนาคาไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
สาขา ซอยอารีย์สัมพันธ์ ชื่อบัญชี "สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย"

3.ส่งใบสมัคร พร้อม หลักฐานการชำระเงิน มาที่ samsenalumni2515@gmail.com หรือ fax: 0 2279 6262

4.เมื่อทางสมาคมฯตรวจสอบหลักฐานเสร็จสิ้น จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งหมายเลขสมาชิกฯทางโทรศัพท์ (กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน) หรือ ทางอีเมล์

*หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ สมาคมฯ โทร 0 2278 4608 ในเวลาราชการ